WordPress 4.8 is uitgebracht. Wat is nieuw?

Vorige week hebben de makers van WordPress versie 4.8 uitgebracht.

Nieuwe widgets in versie 4.8

Deze nieuwe versie van WordPress heeft een aantal handige verbeteringen waaronder nieuwe standaard widgets, waarvoor eerder losse plugins gedownload moesten worden. Dit zijn:

Image widget

De image widget maakt het voor de WordPress gebruiker heel eenvoudig om een afbeelding toe te voegen aan een widget-area.

Video widget

Een video toevoegen aan een widget area kon voor de gebruiker een lastig verhaal zijn. Dat hebben de makers van WordPress zich ook gerealiseerd waardoor ze nu de video widget hebben toegevoegd. Met deze widget kun je eenvoudig video’s toevoegen en aanpassen.

Text update widget

Wie al een WordPress website heeft laten maken weet waarschijnlijk dat het toevoegen van teksten aan widget area’s een lastig verhaal kon zijn. Standaard zat er in WordPress enkel een widget waar teksten toegevoegd konden worden in html. Een editorscherm waar eenvoudig tekst ingevoerd en opgemaakt kon worden, had WordPress zelf niet. Om dit te verhelpen heeft Websites voor mkb’ers de Black Studio TinyMCE Widget toegevoegd. Het nadeel van deze plugin was echter dat de content niet werd opgeslagen in de database, waardoor bij het terugzetten van een backup de teksten verdwenen bleken te zijn. Doordat WordPress nu standaard is voorzien van een tekstwidget met visuele editor, hoeft er geen aparte plugin meer geïnstalleerd te worden en wordt de content wél opgeslagen in de database.

Automatisch link updates

Wanneer je eerder binnen je site een link had aangebracht naar een andere site, dan werkte deze niet meer nadat de link van de pagina aangepast was.  Door nieuwe functionaliteit worden bestaande links automatisch geüpdatet wanneer de link van de pagina veranderd. Daarmee is het niet meer nodig om je site door te lopen en handmatig links aan te passen.

Kortom, WordPress is weer beter geworden waar jij als gebruiker van profiteert.