Disclaimer

WebsitesvoorMKB-ers.nl verleent u hierbij toegang tot de website websitesvoormkb-ers.nl. Op de website worden door WebsitesvoorMKB-ers.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door WebsitesvoorMKB-ers.nl en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van WebsitesvoorMKB-ers.nl en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

WebsitesvoorMKB-ers.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.